Kontaktujte nás: 606 636 763 | info@akia.cz

A r c h i t e k t u r a ▪ K o n s t r u k c e ▪ I n ž e n ý r i n g ▪ A k t i v i t y

Akciová společnost AKIA je projektový ateliér se značnými zkušenostmi a tradicí, se sídlem v Hradci Králové. Firma byla založena 1.11.1990 skupinou pracovníků bývalého Stavoprojektu Hradec Králové jako společnost s ručením omezeným. V roce 1996 se transformovala na společnost akciovou. Předsedou společnosti do roku 2011 byl Ing. arch. Karel Schmied.

V reakci na vývoj a trendy na trhu se v roce 2013 změnila na moderní společnost AKIA a.s. & Partners, založenou na spolupráci s dlouhodobě kooperujícími jednotlivci a firmami. Základem její práce je "nová kvalita za dobrou cenu". Nabízíme koncepty řešení moderních inteligentních domů s různou úrovní konstrukcí, použitých technologií a zvoleného standardu.

Společnost AKIA, a.s. Vám zajistí veškeré projektové práce, včetně inženýrské a investorské činnosti. Dodá Vám komplexní projekty bytových, veřejných a průmyslových staveb, interiérů a územních plánů.

Od 1.3. 2013 se změnilo sídlo společnosti. Nyní nás naleznete v centru Hradce Králové, na adrese Smetanovo nábřeží 951/28, Hradec Králové 2, 500 02.

Představenstvo společnosti:
  • Statutární ředitel: Miloš Klár                          m-k
  • Zástupce ředitele: Ing. Petr Halák CSc.        p-h

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1419 dne 1.4.1996. IČO: 64789659 DIČ: CZ64789659

PARTNERS - partnerský tým

Ing. arch. Karel Schmied st., Ing. arch. Karel Schmied ml., Ing. Zdeňka Otčenášková, Ing. Petr Seidel, Ing. arch.Veronika Kahlová, Jiří Vik, Ing. Mirek Jágr a další.