Kontaktujte nás: 606 636 763 | info@akia.cz

A r c h i t e k t u r a ▪ K o n s t r u k c e ▪ I n ž e n ý r i n g ▪ A k t i v i t y

A. Projektové práce v oboru pozemních staveb

A1) Dodávka projektů moderních inteligentních objektů
 • stavby obytné
 • stavby veřejné a občanské
 • stavby průmyslové a zemědělské
 • stavby sportovní
 • interiéry
Zajistíme
 • autorský dozor
 • technický dozor investora
A2) Inženýrská činnost
 • zajištění podkladů pro územní řízení
 • zajištění podkladů pro stavební povolení

B. Investorská činnost

 • zajištění projektové činnosti
 • zajištění inženýrské činnosti
 • zajištění pozemků
 • zajištění smluvních vztahů
 • výběr dodavatele
 • kontrola kvality prací a financování stavby (stavebně technický dozor)
 • podklady pro kolaudaci

C. Zelený program

 • aktuálně pozastaveno - připravujeme podmínky pro možnosti využití programu "Zelená úsporám 2".

D. Reality

 • zajištění realit na tuzemském i zahraničním trhu